Varig tilrettelagt arbeid (VTA):

Skånland Vekst AS har 20 arbeidsplasser innenfor tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid. Dette er et varig arbeidstilbud for mennesker som har uførepensjon, men som har arbeidsevne så lenge arbeidet er spesielt tilrettelagt i forhold til den enkeltes evne og muligheter. Våre VTA- plasser er på områdene vaskeri, butikk og vedproduksjon/uteseksjon.

Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursene den enkelte har gjennom tilrettelagt arbeid, og til kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.
 

Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet (APS)

Vi har 5 plasser innenfor Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er et arbeidsrettet tiltak for de som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid, og som har behov for å jobbe i et skjermet arbeidsmiljø. Den enkelte som deltar på tiltaket arbeidspraksis i skjermet virksomhet, får tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging og med mål om å skaffe eller beholde arbeid.

Den enkelte deltaker kan være i tiltaket i et år, og har mulighet til forlengelse i ytterligere et år.
 

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet (APO):

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet kan være aktuelt for den som vil se om de kan mestre en bestemt type jobb, eller trenger en referanse og erfaring mens de søker ordinært arbeid.

Ved deltakelse i tiltaket arbeidspraksis, kan den enkelte få arbeidstrening med oppfølging.
Målet er at de som deltar i tiltaket skal få prøvd ut mulighetene dine på arbeidsmarkedet.
De som er i arbeidspraksis er ikke ansatt i bedriften.
 
Arbeidspraksis i ordinær virksomhet er et tilbud til de som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, og de som har fått arbeidsevnen nedsatt.

Varigheten på tiltaket skal tilpasses den enkeltes behov ut fra mulighetene de på arbeidsmarkedet. Deltakere kan være i tiltaket i inntil ett år. For personer som har fått arbeidsevnen sin nedsatt, kan tiltaket bli forlenget inntil to år.

Dersom dette er et aktuelt tiltak bør den enkelte ta kontakt med NAV-kontoret der de bor. 
 

Dagsenteret:

Skånland Vekst AS har et Dagaktivitetstilbud til mennesker med funksjonshemming. På Dagsenteret lages ulike produkter som strikkede tovede tøfler, tovede sitteunderlag, kort, trykk på stoff, brikker etc. Mye av dette selges på butikken vår.

 Dagsenteret er et sosialt trivselstiltak der deltakerne også kan gå tur sammen eller lage mat sammen eller ha en hyggelig samtale. Dagsenteret er åpent mandag, onsdag og fredag.