Hva inneholder arbeidspraksis i skjermet virksomhet?

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er et arbeidsrettet tiltak for deg som har behov for å prøve ut arbeidsevnen din i et skjermet arbeidsmiljø. Skjermede bedrifter har produksjon av varer og/eller tjenester, og er etablert for å tilby avklaring, arbeidstrening eller kvalifisering til personer som har fått arbeidsevnen nedsatt. Målsettingen med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid.

Du vil få anledning til å prøve ut flere ulike arbeidsformer tilpasset kompetansen din og utfordringene dine. Du vil få oppfølging etter behov i ulike arbeidssituasjoner.

Hvem kan delta?

Du kan få tilbud om arbeidspraksis i skjermet virksomhet hvis du har fått arbeidsevnen din nedsatt, og har behov for tett oppfølging.

Varighet

Du kan delta på tiltaket i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Når du er deltaker på tiltaket arbeidspraksis i skjermet virksomhet er du ikke ansatt hos tiltaksarrangøren. Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

Nyttig å vite

Hvis du får en stønad til livsopphold - for eksempel sykepenger eller arbeidsavklaringspenger,  beholder du ytelsen mens du deltar på tiltaket. Hvis ikke, kan du ha rett til stønad ved tiltak.

Hvordan søke?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Du og NAV-veilederen vil i fellesskap vurdere om arbeidspraksis i skjermet virksomhet er noe for deg. NAV-veilederen kan søke deg inn på tiltaket.

 

 

Informasjon er hentet fra www.nav.no den 04.09.2015