Service og vedlikehold


Vår service og vedlikeholdsavdeling varierer i størrelse og kapasitet. Så fremst vi har anlednig til det påtar vi oss både små og større oppdrag for private, næringsliv og kommunen


Transport:

Vår avdeling på Sandstrand kan påta seg små transportoppdrag. Rydding og bortkjøring av søppel etc.


Renhold:

Vi kan ta på oss små og store renholdsoppdrag på forespørsel

 

Tilsyn med hytter/hus:

Vi tilbyr tilsyn med hytter og hus i perioder når hytta ikke er i bruk eller eieren av hus er på ferie etc. Dette kan være en fast avtale der vi med jevne mellomrom har drar og sjekker hytta/huset, eller det kan være enkeltbestillinger der eieren bestiller den tjenesten det er behov for. Tilbudet omfatter også ulike tjenester som eieren kan bestille ved behov.

 

Det kan etableres et abonnement som omfatter en definert avtale for et eller flere år av gangen. Det inngås avtaler som definerer de tjenester som inngår i abonnementet og som eieren ønsker. Pris avtales enten pr. tjeneste eller for året/sesongen avhengig av hva eieren ønsker. Avtalen kan omfatte ulike tjenester som:

 

  • Sette på varme og strøm før eiers ankomst.
  • Fast tilsyn utvendig og/eller innvendig.
  • Rydde snø.
  • Strøing.
  • Klippe gress.
  • Rydding rundt hytta/huset.
  • Fjerning av søppel etc.
  • Levering av ved.
  • Handle inn mat til eieren kommer.
  • Vask av hytta før eller etter bruk.