Skånland Vekst

Velkommen til Skånland Vekst! 

Skånland Vekst er en av ca 220 vekstbedrifter på landsbasis. Skånland Vekst skal gi et varig tilrettelagt arbeidstilbud til mennesker med ulike funksjonshemninger. Arbeidstrening til personer som er under attføring tilbake til ordinært arbeid og ungdom som trenger et tilrettelagt opplæringstilbud gjennom lærekandidatordningen eller hospitering. Hovedkontoret vårt ligger på Evenskjer, kommunesenteret i Skånland kommune. Her har vi vaskeri og dagsenter. I nabobygget "I Tiden" driver vi kafe, catering, garnutsalg og bruktbutikk. På vår avdeling på Sandstrand produserer vi ved og ulike trevareprodukter og hagepynt. 

Vil du vite mer om Skånland Vekst AS, vår visjon, vårt arbeid og hva vi kan tilby i tillegg til det vi produserer av varer, finner du det her.

Vil du vite mer om hva en vekstbedrift er og hva en vekstbedrift kan tilby, finner du det her

 

For dagsaktuell info og nyheter sjekk vår facebookside !

 

For mobilbrukere: 

Kontakt oss

Avdelinger

Produkter og priser

 

VÅR HJEMMESIDE ER UNDER UTVIKLING OG VENTES OG VÆRE FERDIG VÅREN 2017 :-)

Åpningstider:
Mandag - fredag:  07.30 - 15.00

Butikk: 
Mandag - fredag:  08.00-15.00
Lørdag:             10.00-14.00