Voksenopplæringa


Skånland Vekst gir et tilbud til 12 deltakere om voksenopplæring. Opplæringen går i stor grad ut på å vedlikeholde adl-ferdigheter (daglige gjøremål) og lese og skriveferdigheter. Voksenopplæringa drives på oppdrag fra Skånland kommune.